KROKI / SCHRITTE

Niemieckojęzyczna literatura współczesna w Polsce

W ramach Niemiecko-Polskiego Roku 2005/2006 fundacja S. Fischer Stiftung zainicjowała projekt pod nazwą KROKI / SCHRITTE w celu poszerzenia oferty polskich wydawnictw w zakresie przekładów współczesnej literatury niemieckojęzycznej na język polski. Początkowo seria wspierana była finansowo także przez Pełnomocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Kultury i Mediów. W latach 2008-2014 partnerem S. Fischer Stiftung była Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, a przez cały okres realizacji projektu - Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia.

Redaktorami serii byli początkowo polski tłumacz i krytyk literacki Jacek St. Buras i szwajcarski dziennikarz Carl Holenstein, a po nieoczekiwanym odejściu tego ostatniego w 2011 roku - Jacek St. Buras i były dyrektor fundacji S. Fischer Stiftung, niemiecki wydawca Dietrich Simon (zmarły w 2014 roku).

Poszczególne tytuły serii ukazywały się w różnych polskich wydawnictwach. Seria nie miała jednolitej szaty graficznej - projekt graficzny każdej książki był opracowywany indywidualnie przez jej wydawcę.

Polscy wydawcy, którzy pragnęli poszerzyć swój program wydawniczy o książkę niemieckojęzycznego autora z zakresu beletrystyki, literatury niebeletrystycznej, a także literatury dziecięcej i młodzieżowej, mogli ubiegać się o dotację na pokrycie opłaty licencyjnej na rzecz licencjodawcy (opłata ta miała formę ryczałtu, zwalniającego od wszelkich dalszych płatności), a także na pokrycie kosztów przekładu książki na język polski.

W ciągu dziesięciu lat od inauguracji serii KROKI / SCHRITTE na 50. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w maju 2005 roku ukazały się w niej 53 książki. Doczekały się one licznych omówień w prasie, radiu i telewizji (patrz echa medialne). Poszczególne tytuły prezentowane były m.in. na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, roku, na Warszawskich Targach Książki w 2011 i 2012 roku, na Targach Książki w Krakowie w 2005, 2006, 2008 i 2009 roku oraz w ramach Promocji Dobrych Książek we Wrocławiu w 2006 i 2007 roku. Z polskimi czytelnikami spotykali się Edgar Hilsenrath, Julia Franck, Tim Staffel, Wolfgang Hilbig, Christoph Simon, Wilhelm Genazino, Arnold Stadler, Robert Schindel, Erich Hackl, Gerhard Roth, Emine Sevgi Özdamar, Jürg Schubiger, Thomas Glavinic, Dan Diner, Petra Morsbach, Reinhard Jirgl, Harald Welzer i Katja Lange-Müller.

Autorem projektu logo serii jest rysownik i grafik, laureat nagrody im. Olafa Gulbranssona 2004, Zygmunt Januszewski.


Po dziesięciu latach intensywnej realizacji projektu Zarząd S. Fischer Stiftung postanowił nie kontynuować projektu KROKI / SCHRITTE jako programu translatorskiego. Zakończenie regularnego programu wspierania przekładów niemieckojęzycznej literatury XX i XXI wieku na język polski nie oznacza jednak, że pojedyncze tytuły, zwłaszcza z zakresu literatury niebeletrystycznej, nie będą mogły być wspierane w przyszłości przez fundację. Przeciwnie, fundacja S. Fischer Stiftung jest otwarta na propozycje dotyczące książek niebeletrystycznych i pragnie wspierać przekłady zwłaszcza takich spośród nich, które traktują o ważnych zagadnieniach naszych czasów i stanowią impuls do krytycznej refleksji i zachętę do wymiany poglądów.

Wspieranie tłumaczy i sztuki przekładu nadal będzie stanowiło jeden z priorytetów pracy fundacji. W ramach przyznawanych od 2007 roku tzw. SCHRITTE-Stipendien także polscy tłumacze literatury będą mogli, począwszy od 2016 roku, ubiegać się o jednomiesięczne stypendium pobytowe w Literarisches Colloquium Berlin
(patrz: www.httpc://www.lcb.de/uebersetzer/schritte/).

projekt | książki/autorzy | imprezy | informacje | echa medialne | linki | kontakt